O FIRMIE

Początkowo firma Auto Trans Piotr Jojko zajmowała się transportem krajowym i międzynarodowym oraz wynajmem maszyn budowlanych.
W ciągu ostatnich kilku lat wzmocniła swoją pozycję na rynku dzięki dużym inwestycjom.  
​​​​​​​Poszerzyła m.in. swój zakres o obsługę utrzymania dróg na autostradach zimą a także po przekształceniu firmy w Auto-Trans Asfalty sp. z o.o. i zakupie Wytwórni Mas Bitumicznych o produkcję mieszanek asfaltowych na dużą skalę.
Obecnie głównym przedmiotem firmy stało się kompleksowe wykonawstwo w zakresie bitumicznych robót drogowych jako głównego wykonawcy lub podwykonawcy.


Spółka postawiła sobie kilka bardzo ważnych celów:

​​​​​​​

  • szkolenia i bezpieczeństwo pracowników firmy
  • ciągłe ulepszanie technologii produkcji 
  • odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi
  • inwestowanie we własny sprzęt budownictwa drogowego ​​​​​​​oraz zakup kolejnych jednostek sprzętowych
  • przestrzeganie norm środowiskowych


Aby móc te cele osiągnąć Spółka Auto-Trans Asfalty nawiązała stałą, rzetelną współpracę m.in.  z firmami
​​​​​​​o bogatym doświadczeniu zawodowym zajmującymi się ochroną środowiska, bezpieczeństwem
i higieną pracy, placówką badawczo-rozwojową.


Pamiętamy i dbamy o naszych pracowników. Firma to ludzie.
​​​​​​​

WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH | PRODUKCJA MIESZANEK BITUMICZNYCH | TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY | BUDOWA DRÓG | WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH


Skontaktuj się z nami


Dane teleadresowe

Siedziba firmy:


Auto-Trans Asflaty Sp. Zo.o.

Ul. Ks. Roboty 80

44-186 Gierałtowice


Główny oddział firmy/ wytwórnia mas bitumicznych/baza sprzętu


Auto-Trans Asfalty Sp. Zo.o.

Ul. Poligonowa 25a

44- 251    Rybnik Kłokocin

Tel. /FAX 32 441 40 13


Pole jest wymagane To nie jest poprawny adres email
Pole jest wymagane To nie jest poprawny adres email
Pole jest wymagane
Twoja wiadomość została wysłana
Twoja wiadomość nie została wysłana - proszę spróbować ponownie